Ścieżka nawigacyjna

 • Procedury załatwiania spraw

Treść strony

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PUP Płońsk

1) W Powiatowym Urzędzie Pracy w Płońsku sprawy klientów załatwiane są zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) oraz instrukcji kancelaryjnej wprowadzonej załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku z dnia 2 grudnia 2015 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego, który brzmi następująco:

„Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.”

Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie:

 • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzą,
 • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu),
 • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Odpowiedzi na pytania udzielane są niezwłocznie.

2) Dokumenty elektroniczne, zgodnie z ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2005 r. Nr 64 poz. 565 z późn. zm.) powinny być doręczane za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. W celu dostarczenia dokumentu elektronicznego wymagane jest złożenie go w elektronicznej skrzynce podawczej oraz opatrzenie dokumentu bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym z wykorzystaniem formularza uniwersalnego.

Aby ułatwić korzystanie z elektronicznej skrzynki podawczej, sposób jej obsługi został opisany w Instrukcji dla Obywatela znajdującej się na http://epuap.gov.pl

Akceptowane formaty dokumentów elektronicznych:

Dokumenty tekstowe lub tekstowo – graficzne:

 • .txt – dokumenty w postaci czystego, niesformatowanego zbioru znaków zapisanych w standardzie UNICODE UTF-8
 • .rtf – (Rich Text Format), dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .pdf – (Portale Dokument Format), dokumenty dla przeglądarki Adobe Reader,
 • .doc, docx – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu,
 • .odt – (Open Document), dokumenty w formacie Open Office.
 • .xls, xlsx,
 • .ppt, pptx,

Pliki graficzne:

 • .jpg (jpeg),
 • .jp2,
 • .gif,
 • .tif (.tiff),
 • .png,

Pliki skompresowane:

 • .zip – format kompresji plików ZIP,
 • .7z – format kompresji plików 7zip.
 • .rar – format kompresji plików RAR

Pliki zawierające informację dźwiękową lub filmową:

 • .wav,
 • .mp3,
 • .avi,
 • .mpg,
 • .mpeg,
 • .mp4,
 • .m4a,
 • .mpeg4,

W przypadku doręczania dokumentów elektronicznych na informatycznych nośnikach danych, obowiązują formaty plików analogiczne do formatów akceptowalnych podczas korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Akceptowalnymi nośnikami danych są płyty CD-R, DVD-R, CD-RW i DVD-RW (płyty … -RW oznaczają nośniki wielokrotnego zapisu), karty pamięci typu Flash USB. Ponadto należy pamiętać, aby informatyczny nośnik danych, na którym doręcza się dokument elektroniczny umożliwiał zapis Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Korespondencję w formie papierowej prosimy przesyłać na adres:

POWIATOWY URZĄD PRACY W PŁOŃSKU
ul. Wolności 12 , 09-100 Płońsk

drukuj (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw w PUP Płońsk)

Metryka

 • opublikował: Piotr Pokrzywnicki
  data publikacji: 2016-09-13 13:58
 • zmodyfikował: Piotr Pokrzywnicki
  ostatnia modyfikacja: 2016-09-15 09:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2489
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-09-15 09:14

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP 567-104-77-35 / REGON 130433310
 

Dane kontaktowe

tel,/fax: +48 23 662 37 56,
              +48 23 662 78 01,
              +48 23 662 48 94

e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel./fax: +48 23 679 27 73

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą
(Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku)
tel./fax: +48 24 277 49 48

Godziny urzędowania

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Godziny przyjmowania interesantów 8.00-14.00

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Godziny przyjmowania interesantów 8.00-14.00

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą
poniedziałek-piątek 08.00-16.00
Godziny przyjmowania interesantów 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 247339
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-30 09:03

Stopka strony