Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Rządowe Centrum Legislacji
 • Publiczne Służby Zatrudnienia
 • Monitor Polski
 • ePUAP
 • Dziennik Ustaw
 • Związek Powiatów Polskich
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przejdź do: plonsk.praca.gov.pl

Treść strony

Instrukcja korzystania z BIP

Ilekroć w niniejszej instrukcji stosuje się określenie:

 • BIP - oznacza Biuletyn Informacji Publicznej, utworzony na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r. Nr 67, poz. 619),
 • podmiot - oznacza dysponenta niniejszej podmiotowej strony Biuletynu Informacji Publicznej o nazwie jaka jest zamieszczona na stronie głównej niniejszej strony BIP.

Dostęp do informacji publicznych zawartych w Biuletynie jest możliwy poprzez stronę główną znajdująca się pod adresem URL http://bip.pupplonsk.org.pl/ lub poprzez wprowadzenie adresu URL http://plonsk.praca.gov.pl , z którego można wybrać przekierowanie na stronę główną Biuletynu Informacji Publicznej Biuletyn Informacji Publicznej Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku (logo BIP).

Główna strona podmiotowa biuletynu składa się z nagłówka (logo biuletynu) znajdującego się na górze strony, gdzie umieszczony jest link do strony głównej BIP, paska z nazwą biuletynu znajdującego się bezpośrednio pod nagłówkiem, menu podmiotowego i menu przedmiotowego znajdujących się z lewej strony oraz z głównego okna danych, zawierającego informacje z najważniejszymi danymi danego podmiotu (nazwa, adres, kontakt), wyświetlane w każdej zakładce, podobnie jak linki dostępu do źródeł informacji aktów prawnych i możliwości elektronicznego załatwienia spraw . Elementy tj. nagłówek, pasek z nazwą, menu przedmiotowe oraz menu podmiotowe są stałymi elementami strony. Poprzez odpowiednie wywołania linków z menu podmiotowego lub przedmiotowego zmiany następować będą w głównej części strony tj. w oknie danych.

Informacje publiczne zawarte w Biuletynie zorganizowane są jako zbiór bazy danych, a ich udostępnianie odbywa się w oparciu o ich mechanizmy.

Na stronie BIP poprzez odpowiednie rozwijane menu jak i poprzez odnośniki tekstowe prezentowane są wszelkie dane, zgodnie z odpowiednimi ustawami i rozporządzeniami dotyczącymi informacji publicznej.

Treści informacji publicznej są redagowane za pomocą:

 • tekstu,
 • załączników w postaci plików do pobrania,
 • zdjęć i grafik.

Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu lub w przypadku wystąpienia wielu podstron, wybrać jedną z wyświetlonej listy.

Na treść podstrony składają się:

 • nagłówek informujący w skrócie o jej zawartości,
 • nazwę działu i podstrony w menu,
 • treść zasadnicza w postaci tekstu przeplatanego ewentualnie zdjęciami,
 • ewentualne załączniki w postaci plików do pobrania,
 • informacja o:
  • wytwarzającym - osoba, która przygotowała treść informacji
  • publikującym - osoba, która jako pierwsza opublikowała informację
  • aktualizującym - osoba, która zmieniała wprowadzaną informację
 • rejestr zmian zawartości podstrony (jeśli zmiana nastąpiła) - informujący o tym jakich dokonano poprawek w jej treści lub o jakie informacje została uzupełniona.

Strona główna

Ta strona wyświetlana jest przy wejściu na BIP. Znajdują się na niej linki do wszystkich najważniejszych elementów BIP oraz podstawowe dane jednostki. Do każdego artykułu zamieszczonego w serwisie można dotrzeć poprzez "Menu podmiotowe", "Menu przedmiotowe"- zawierające najważniejsze aspekty bieżącej działalności oraz informacje często aktualizowane, "Struktura Biuletynu" lub moduł "Wyszukiwarki".

Struktura Biuletynu BIP

Przedstawia strukturę podległości poszczególnych działów witryny BIP.

Redakcja serwisu

Zawiera informacje o osobach redagujących BIP.

Rejestr zmian

Rejestr zmian wprowadzanych w zawartości BIP: dodanie, modyfikacja, usunięcie dokumentu.

Menu jest podzielone na działy, na które składają się kolejne pozycje menu. Pozycje menu prowadzą bezpośrednio do treści podstrony biuletynu lub też do kolejnego podmenu zawierającego szereg podstron z informacjami.

Menu podmiotowe

Po kliknięcu odpowiedniej zakładki uzyskujemy informacje o kierownictwie urzędu, lokalizacji PUP, schemacie organizacyjnym, statucie PUP wraz z uchwałą, regulaminie organizacyjnym, majątku urzędu, Powowiatowej Radzie Rynku Pracy oraz o przeprowadzonych kontrolach.

Menu przedmiotowe zawiera zakładki

 • Informacje nieudostępnione - po kliknięciu uzyskujemy informacje o zasadach dostępu do informacji publicznej, które reguluje ustawa z dnia 6 września 2001r.
 • Wykaz pracodawców z którymi zawarto umowy - po kliknięciu uzyskujemy informacje o pracodawcach, do których skierowano osoby bezrobotne w ramach aktywnych form wsparcia dostępnych w PUP.
 • Ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy - po kliknięciu uzyskujemy informacje o przebiegu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze.
 • Wykaz numerów telefonów i adresów e-mail - po kliknięciu uzyskujemy informacje o numerach wewnętrzych oraz adresach e-mail pracowników poszczególnych wydziałów pod względem załatwianej sprawy.
 • Wzory dokumentów - po kliknięciu uzyskujemy informacje o aktualnie obowiązujących wzorach dokumentów niezbędnych do załatwienia sprawy.
 • Statystyka Rynku Pracy - po kliknięciu uzyskujemy informacje o stanie i strukturze bezrobocia w obszarze działania PUP.
 • Zamówienia publiczne - po kliknięciu uzyskujemy informacje o prowadzonych postępowaniach dotyczących zamówień publicznych.
 • Informacje dodatkowe - po kliknięciu uzyskujemy informacje o wynikach postępowań w trybie zapytania o cenę.
 • Stan załatwianej sprawy - po kliknięciu uzyskujemy informacje o możliwości sprawdzenia aktualnego stanu sprawy poprzez wpisanie w module wyszukującym (znajdującym się po lewej stronie witryny) numeru kancelaryjnego sprawy oraz hasła, uzyskanych podczas składania dokumentów w kancelarii na życzenie zainteresowanego.
 • Rejestr zbiorów danych osobowych - po kliknięciu uzyskujemy informacje o zgłoszonych zbiorach danych do GIODO.

Zawartość każdej ze stron można wydrukować.

Wyszukiwarka

W górnej części ekranu każdej strony BIP znajduje się moduł wyszukujący tzn. element oprogramowania umożliwiający znalezienie stron z poszukiwanymi informacjami. W zależności od tego, czy chcemy przeszukać cały serwis, wybrane podstrony, zaznaczamy odpowiedni przycisk, w okienko wpisujemy słowo kluczowe i potwierdzamy kliknięciem na przycisku wyszukiwania (ikona lupy). Dostęp do informacji publicznych udostępnionych w BIP jest również możliwy poprzez Stronę Główną BIP, tworzoną przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej pod adresem URL - www.bip.gov.pl, którego logo znajdują się w górnym części BIP i jest dostępne na każdej stronie.

Ikony ułatwień dostępu

W prawej górnej części ekranu każdej strany BIP znajduje się ikona przesyłania uwag, fotokod umożliwiający skanowanie zawartości urządzeniami przenośnymi oraz ustawienia wyglądu serwisu BIP dostosowujące widok strony dla osób niepełnosprawnych.

Licznik odwiedzin

Wskazuje liczbę osób, które odwiedziły poszczególne podstrony.

drukuj (Instrukcja korzystania z BIP)

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-11-30 13:35
 • zmodyfikował: Piotr Pokrzywnicki
  ostatnia modyfikacja: 2016-12-26 18:35

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12097
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-26 18:35:19