Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Sprawozdanie z kontroli w zakresie przygotowania organizacyjnego i realizacji zadań dotyczących oswiadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi oraz zezwolenia na pracę sezonową 20 czerwca 2018r.

Protokół kontroli w zakresie prawidłowości obliczania składek, uprawnień do świadczeń, opracowywania wniosków i wydawania zaświadczeń 25.04.2018r.

Informacja pokontrolna nr I/RPMA.08.01.00-14-7667/17-00/00 Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej

Wystapienie pokontrolne ,,Ocena prawidłowości wydawania decyzji" 08.12.2017r.

Audyt zgodności struktury organizacyjnej 15.09.2017r.

Notatka pokontrolna nr 3/2017 ,,Świadczenie działań aktywizacyjnych dla osób długotrwale bezrobotnych" 25.08.2017r.

Notatka z przeprowadzonych czynności sprawdzających do ,,Kontroli wiarygodności wybranych sprawozdań budżetowych, poprawności księgowego ujmowania zaangażowania wydatków budżetowych oraz ewidencji środków trwałych w PUP Płońsk " kontrola Nr 2/2015 08.08.2017r.

Notatka z przeprowadzonych czynności sprawdzających do audytu BIP PUP Płońsk 21.07.2017r.

Informacja pokontrolna Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim II/UDA-POWER01.01.01-14-0006/16-00/00

Sprawozdanie z audytu pn. Prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej przez jednostki organizacyjne powiatu płońskiego.

Informacja pokontrolna wraz załącznikiem z kontroli z dnia 09-12 maja 2016r. projektu RPMA.08.01.00-14-0022/15

Informacja pokontrolna wraz załącznikiem z kontroli z dnia 08-11 luty 2016r. projektu nr POWR.01.01.01-14-0021/15.

Wystąpienie pokontrolne po kontroli problemowej - ocena sposobu realizacji usługi rynku pracy w zakresie szkoleń z 19 listopada 2015r.

Sprawozdanie z audytu wewnętrzengo przestrzegania przepisów z zakresu zamówień publicznych 10 wrzesień 2015r.

Protokół z kontroli wiarygodności wybranych sprawozdań budżetowych, poprawności księgowego ujmowania zaangażowania wydatków budżetowych oraz ewidencji środków trwałych 07 sierpnia 2015r.

Notatka z przeprowadzonych czynności sprawdzających do audytu bezpieczeństwa informacji 15.07.2015r

Informacja pokontrolna projektu PO KL z 20-24 kwietnia 2015r. POKL.06.01.03-14-003/08

Sprawozdanie z audytu wewnętrznego bezpieczeństwa informacji 05.12.2014r

Notatka z przeprowadzonych czynności sprawdzających do Kontroli gospadarki finansowej i gospodarowania mieniem przez PUP w Płońsku 15.10.2014r

Wystąpienie pokontrone Prawidłowości wydatkowania środków w ramach realizowanych programów specjalnych dofinansowywanych z rezerw FP 11-14 i 18 sierpnia 2014r.

Sprawozdanie z kontroli w przedmiocie zbadania zarzutów podniesionych w skardze Pani Ewy Paszkiewicz 07 lipca 2014r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej w zakresie - tryb przyznawania i wypłacania środków FP z 19-22 maja 2014r.

Zalecenia pokontrolne nr 1/6.1.2/POKL.06.01.02-14-009/10/00/2013

Protokół z kompleksowej kontroli gospadarki finansowej i gospodarowania mieniem 05 września 2013r.

Wystąpienie pokontrolne z kontroli problemowej przeprowadzonej w dniach 17,19 i 23 września 2013r.

Informacja pokontrolna programu ,,Podarujmy dzieciom uśmiech" POKL.06.03.00-14-001/10-00 z 27 lutego 2012r.

Protokół z kontroli 15446-5317-KO14-Pt/12 z dniach 22,27 lutego 2012r.

Protokół z kontroli 28 KPS-0955-282 012 100 118/2012 przeprowadzonej w dniach 12-19 listopada 2012r.

Wystąpienie pokontrolne po kontroli zadań realizowanych w ramach Centrum Aktywizacji Zawodowej z dnia 29 listopada 2012r.

Informacja pokontrolna z przeprowadzonej kontroli w dniach 03-07.12.2012r. projektu POKL.06.03-14-003/08 ,,Podejmij działanie - osiągniesz sukces"

Wystąpienie pokontrolne 23.02.2012r

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2035
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-07-09 12:19

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku

09-100 Płońsk ul.Wolności 12

NIP 567-104-77-35 / REGON 130433310
 

Dane kontaktowe

tel,/fax: +48 23 662 37 56,
              +48 23 662 78 01,
              +48 23 662 48 94

e-mail: wapo@praca.gov.pl
strona: plonsk.praca.gov.pl

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu ul. 11 Listopada 20
e-mail: wapora@praca.gov.pl
tel./fax: +48 23 679 27 73

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą
(Urząd Miasta i Gminy w Czerwińsku)
tel./fax: +48 24 277 49 48

Godziny urzędowania

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku
poniedziałek-piątek 8.00-16.00
Godziny przyjmowania interesantów 8.00-14.00

Wieloosobowe Zamiejscowe Stanowisko Pracy w Raciążu
poniedziałek-piątek 7.30-15.30
Godziny przyjmowania interesantów 8.00-14.00

Punkt rejestracji oświadczeń dot. zatrudnienia cudzoziemców w Czerwińsku nad Wisłą
poniedziałek-piątek 08.00-16.00
Godziny przyjmowania interesantów 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 247304
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-03-27 18:03

Stopka strony